หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 คำขวัญประจำเทศบาลตำบลห้วยอ้อ : พระธาตุห้วยอ้อเป็นสง่า ไหว้สาพระเจ้าพร้าโต้ ถิ่นผ้าจกโบราณ สืบสานงานปี๋ใหม่เมือง ลือเลื่องเมืองวัฒนธรรม
 
 
นายวีระชัย เฮงษฎีกุล
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ
 
 
นายสุรพล เหลืองสกุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ
นายวิชัย กุดนาน้อย
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ
 
 
นายเจริญศักดิ์ สุวรรณษา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
นางภาวินี รัตน์ตยวรา
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ