หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ
 
นายสมชาย จารุรัชต์
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ
 
 
NEWS
ประชาสัมพันธ์
คำขวัญประจำเทศบาลตำบลห้วยอ้อ : พระธาตุห้วยอ้อเป็นสง่า ไหว้สาพระเจ้าพร้าโต้ ถิ่นผ้าจกโบราณ สืบสานงานปี๋ใหม่เมือง ลือเลื่องเมืองวัฒนธรรม
 
สภาพทั่วไป
 
 
ภูมิประเทศ
 
 
เป็นที่ราบด้านตะวันตกมีลำน้ำห้วยแม่อ้อและลำห้วย
แม่กางไหลผ่านในเขตเทศบาล และทิศตะวันออกของเทศบาลเป็นที่ราบ และเป็นพื้นที่การเกษตร แม่น้ำยมจะอยู่ทางทิศใต้
ของเทศบาลไหลผ่านบ้านดอนมูล ห้วยแม่ลานจะอยู่ทาง
ทิศตะวันออกของเทศบาลไหลผ่านบ้านดอนมูล และห้วยแม่กาง อยู่ทางทิศตะวันตกของเทศบาลไหลผ่านบ้านดอนทราย
 
ภูมิอากาศ
 
   
จัดอยู่ในลักษณะอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู
หรือแบบทุ่งหญ้า เมืองร้อนบริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตร่องอากาศ
เขตร้อน ปริมาณและการกระจายของฝนจะได้รับอิทธิพลจากมรสุม 2 ประเภท คือลมตะวันตกเฉียงใต้ และลมตะวันออก
เฉียงเหนือ จากลักษณะพื้นที่ของจังหวัดที่เป็นแอ่งคล้ายกระทะ และภูมิประเทศเป็นภูเขา จึงทำให้สภาพอากาศแตกต่างกันมาก อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน และหนาวจัดในฤดูหนาว
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์
ถึง เดือนเมษายน
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ซึ่งได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ถึง เดือนตุลาคม
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
   
  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยอ้อส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ
 
ขนบธรรมเนียมฯ
 
 
ในเขตเทศบาลตำบลห้วยอ้อ มีเทศกาลและงานประเพณี
ที่สำคัญ ดังนี้
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลห้วยอ้อ จะยึดถือตามประเพณีดั้งเดิมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทย เช่น ประเพณีแต่งงาน ประเพณีการบวชนาค (ชาวแพร่ นิยมเรียกว่า “ปอย”) ประเพณีการจัดงานศพ ฯลฯ ลักษณะแตกต่างจากประเพณีชาวไทยในภาคอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด เช่นประเพณีบูชาท้าวทั้งสี่
ประเพณีเอาขวัญ (เรียกขวัญ หรือบายศรีสู่ขวัญ) ประเพณีส่งเคราะห์ ประเพณีสืบชะตา ส่วนประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนา เช่น ประเพณีแห่ครัวตานเข้าวัดประเพณีตานก๋วยสลาก ประเพณีเทศน์มหาชาติ (งานยี่เป็ง) ซึ่งพิธีกรรมก็ไม่แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือมากนัก ส่วนงานประเพณีที่เป็นช่วงเทศกาล เช่นงานเทศกาลสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา งานประเพณีลอยกระทง
  งานไหว้สาป๋าระมีแม่เจ้าจามเทวี ป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ปูจาพระธาตุเจ้าห้วยอ้อ หรือลอยกระทงยี่เป็ง จัดขึ้นเป็น
ประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 13 - 15 ค่ำ เดือนยี่เหนือ (12 ใต้) ในงานจัดให้มีการประกวดขบวนแห่ครัวตานล้านนา
รถกระทงยี่เป็ง เทพียี่เป็งเมืองลอง คู่ขวัญวัฒนธรรมยี่เป็ง การแสดงศิลปวัฒนธรรมเมืองลอง การฟ้อนกลองอึด
การบวงสรวงพระธาตุห้วยอ้อ การจุดบอกไฟดอก การตีกลองปูจา กลองเซ้ง และกลองอึด
  งานประเพณีสงกรานต์และสรงน้ำพระธาตุห้วยอ้อ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ 13 - 16 เมษายนของทุกปี
ในงานมีการประกวดขบวนแห่น้ำสะหลี่ปี๋ใหม่เมืองลอง (น้ำมะกรูด-ส้มป่อย) ตามประเพณีโบราณของชาวเมืองลอง
เพื่อนำไปสรงน้ำพระธาตุห้วยอ้อ การประกวดคนงามปี๋ใหม่เมืองลอง การแสดงซอพื้นเมือง การดำหัวคนเฒ่าคนแก่
สรงน้ำพระภิกษุ - สามเณร สรงน้ำพระเจ้าพร้าโต้ และพระธาตุห้วยอ้อ
  ประเพณีกิ๋นข้าวสลาก (ตานก๋วยสลาก) ในเขตเทศบาลตำบลห้วยอ้อ มีการจัดงาน คือ
    วัดศรีดอนคำ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เหนือ เดือน10 ใต้ ภาษาล้านนา
เรียกว่า “เดือนสิบสองเป็ง” (ระหว่างเดือนกันยายน)
    วัดดอนมูล (โคกสิงห์คาราม) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันแรม 14 ค่ำ เดือนเกี๋ยงเหนือ 11 ใต้ (ภาษาล้านนาเรียกว่า “เดือนเกี๋ยงดับ”) ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ก่อนงานป๋าเวณีไหว้สาพระธาตุเจ้าห้วยอ้อ 15 วัน
  งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีการจัดขบวนแห่เทียนพรรษา ประกวดต้นเทียนพรรษา
และการแสดงมหกรรมดนตรีพื้นบ้านล้านนา (จัดในเดือนกรกฎาคมของทุกปี)
  งานประเพณีตั้งธรรมหลวงออกพรรษา (การเทศน์มหาชาติชาดก) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันออกพรรษา
และการตักบาตรเทโวโรหณะ จัด ณ วัดศรีดอนคำและวัดดอนมูล
  งานประเพณีตานข้าวใหม่ - น้ำใหม่ (ไม้หลัวหิงหนาวพระเจ้า) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
เหนือ (ยี่ใต้) ภาษาล้านนาเรียกว่า “เดือนสี่เป็ง”อยู่ระหว่างช่วงเดือนมกราคม มีการนำข้าวเปลือก
ข้าวสาร ไม้หลัว (ฟืน) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา จัดขึ้นทุกวัดในเขตอำเภอลอง
 
การศึกษาในชุมชน
 
   
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สถานศึกษาตั้งแต่ระดับ
ก่อนประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ดังนี้
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยอ้อ
จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยอ้อ
    โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
ตำบลห้วยอ้อ เป็นโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดเทศบาลตำบลห้วยอ้อ
  โรงเรียนบ้านดอนมูล ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยอ้อ เป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาแพร่ เขต 2
  โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยอ้อ เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลอง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 แห่ง
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 
 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยอ้อ จะไปรับบริการด้านสาธารณสุข ที่โรงพยาบาลลอง และสถานบริการสาธารณสุข สำหรับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในเขตเทศบาล อยู่ในเกณฑ์ดีได้รับการบริการด้านสาธารณสุข
ขั้นมูลฐานพอสมควร มีส้วมใช้ทุกครัวเรือน มีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคอย่างพอเพียง มีการจัดการด้านขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ สถานบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลตำบลห้วยอ้อ จำนวน 1 แห่ง คือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลอง
 
ความปลอดภัยในชุมชน
 
         
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือและการป้องกัน
สาธารณภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยได้จัดสรร
งบประมาณในการจัดยานพาหนะ ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในการป้องกันให้ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
  รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน
  รถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน
  รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 1 คัน
  รถดับเพลิง จำนวน 1 คัน
  สมาชิก อปพร. จำนวน 180 คน
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 โทรศัพท์ : 054-581-472 โทรสาร : 054-581-472 ต่อ 110 E-Mail : sarabanhuayor@huayor.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลห้วยอ้อ
จำนวนผู้เข้าชม 6,503,684 เริ่มนับ 29 มี.ค. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10