หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 คำขวัญประจำเทศบาลตำบลห้วยอ้อ : พระธาตุห้วยอ้อเป็นสง่า ไหว้สาพระเจ้าพร้าโต้ ถิ่นผ้าจกโบราณ สืบสานงานปี๋ใหม่เมือง ลือเลื่องเมืองวัฒนธรรม
 
 
  เลขที่ 81/5 หมู่ที่ 6 ถ.จรูญลองรัฐ ตำบลห้วยอ้อ
อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
  เบอร์โทรศัพท์ : 054-581472
  โทรสาร : 054-581472 ต่อ 110
  website : www.huayor.go.th
 
 
 
เบอร์โทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลห้วยอ้อ
 
  คณะผู้บริหาร 054-581472 ต่อ 102  
  กองคลัง 054-581472 ต่อ 103  
  รองปลัดเทศบาล 054-581472 ต่อ 104  
  ผอ.กองคลัง 054-581472 ต่อ 105  
  กองช่าง 054-581472 ต่อ 106  
  งานทะเบียนราษฏร์ 054-581472 ต่อ 107  
  ผอ.กองช่าง 054-581472 ต่อ 108  
  หัวหน้าสำนักปลัด 054-581472 ต่อ 109  
  สำนักปลัด 054-581472 ต่อ 110  
  ปลัดเทศบาล 054-581472 ต่อ 111  
  กองการศึกษา 054-581472 ต่อ 113  
  ผอ.กองการศึกษา 054-581472 ต่อ 114  
  เลขานุการนายก 054-581472 ต่อ 115  
  งานการเจ้าหน้าที่ 054-581472 ต่อ 117  
  FAX 054-581472 ต่อ 118  
  กองสาธารณสุข 054-581472 ต่อ 122  
  งานป้องกัน 054-581472 ต่อ 123  
  งานป้องกัน (ป้อมยาม) 054-581472 ต่อ 199