หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ
 
นายสมชาย จารุรัชต์
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ
 
 
NEWS
ประชาสัมพันธ์
คำขวัญประจำเทศบาลตำบลห้วยอ้อ : พระธาตุห้วยอ้อเป็นสง่า ไหว้สาพระเจ้าพร้าโต้ ถิ่นผ้าจกโบราณ สืบสานงานปี๋ใหม่เมือง ลือเลื่องเมืองวัฒนธรรม
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ เดิมเป็น สุขาภิบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2499 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 73 ตอนที่ 75 หน้า 44 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2499 ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะ
จากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลห้วยอ้อ ตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 และมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงมีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
 
ตราสัญลักษณ์
 
 
รูปพระธาตุห้วยอ้อ ตั้งอยู่ ณ วัดศรีดอนคำ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นโบราณสถานที่มีมาแต่โบราณ เมื่อสมัยพระนางจามเทวีราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้ ได้เสด็จผ่านมาที่เมืองลอง ได้นำเอาพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระอุระ(กระดูกอก) มาบรรจุไว้ ณ ดอนคำปงอ้อ ต่อมาคือพระธาตุห้วยอ้อ เป็นที่สักกระบูชาของชาวเมืองลองสืบมา
องค์พระธาตุเปล่งรัศมีไปทั่วทิศ แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์
คู่บ้าน คู่เมืองของชาวเมืองลอง
พื้นวงกลมวงในพื้นสีขาว หมายถึง เมืองแห่งพระพุทธศาสนา และเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมที่ดีงาม
พื้นวงกลมวงนอกพื้นที่สีเขียว หมายถึง เมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยการเกษตร และมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
แบบเศรษฐกิจพอเพียง
 
ที่ตั้ง
 
 
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ เป็นเทศบาลขนาดกลาง
เป็นศูนย์กลางความเจริญของอำเภอลอง เป็นเขตเศรษฐกิจ
เขตพาณิชยกรรม รวมทั้งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอลอง
และส่วนราชการต่างๆ ห่างจากตัวจังหวัดแพร่ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1023
(สายแพร่-ลอง) ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 2.00 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,250ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่ 6 เขตเทศบาลตำบลแม่ลานนา ตำบลห้วยอ้อ
ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ที่ 7,8 เขตเทศบาลตำบลแม่ลานนา และ หมู่ที่ 8 เขตเทศบาลตำบลปากกาง ตำบลปากกาง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่ 9 เขตเทศบาลตำบลแม่ลานนา ตำบลห้วยอ้อ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ที่ 7 เขตเทศบาลตำบลแม่ลานนา ตำบลห้วยอ้อ
 
ม.6 เขต ทต.แม่ลานนา ต.ห้วยอ้อ
ม.7
เขต ทต.แม่ลานนา
ต.ห้วยอ้อ
ม.6 บ้านนาหม้อ
ม.7 บ้านดอนทราย
ม.9 บ้านช่วงเปา
ม.8 บ้านห้วยอ้อ
ม.10 บ้านดอนมูล
ม.9
เขต ทต.แม่ลานนา
ต.ห้วยอ้อ
ม.7,8 เขต ทต.แม่ลานนา และ ม.8 เขต ทต.ตำบลปากกาง ต.ปากกาง
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,987 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 2,333 คน คิดเป็นร้อยละ 46.78
  หญิง จำนวน 2,654 คน คิดเป็นร้อยละ 53.22
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,189 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 2,493.5 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
6 บ้านนาหม้อ 637 720 1,357 599
7 บ้านดอนทราย 504 531 1,035 474
8 บ้านห้วยอ้อ 372 485 857 448
9 บ้านช่วงเปา 436 520 956 371
10 บ้านดอนมูล 384 398 782 297
รวม 2,333 2,654 4,987 2,189
 
Service
  คู่มือประชาชน
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้
ภายในองค์กร
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวลผล
การสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
สายตรงปลัด
โทร : 054-581-472
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 063-058-0999
นายสมชาย จารุรัชต์
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ
 
 
 
 
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 โทรศัพท์ : 054-581-472 โทรสาร : 054-581-472 ต่อ 110 E-Mail : sarabanhuayor@huayor.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลห้วยอ้อ
จำนวนผู้เข้าชม 6,453,399 เริ่มนับ 29 มี.ค. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10