หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยอ้อ
"เมืองน่าอยู่ อนุรักษ์วัฒนธรรม
นำพาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า"
วิสัยทัศน์ ทต.ห้วยอ้อ
นายสมชาย จารุรัชต์
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ
วัดศรีดอนคำ
อ.ลอง จ.แพร่
พระแม่จามเทวี
ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย
อนุสาวรีย์พระแม่จามเทวี
อ.ลอง จ.แพร่
ทต.ห้วยอ้อ เน้นสนับสนุนการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานสนการพัฒนา
เยาวชน
จากตำบลห้วยอ้อ
เทศบาลตำบล
ห้วยอ้อ
อ.ลอง จ.แพร่ 54150
1
2
3
4
5


คำขวัญประจำเทศบาลตำบลห้วยอ้อ : พระธาตุห้วยอ้อเป็นสง่า ไหว้สาพระเจ้าพร้าโต้ ถิ่นผ้าจกโบราณ สืบสานงานปี๋ใหม่เมือง ลือเลื่องเมืองวัฒนธรรม
 
 
โฮงซึงหลวง
 
 
วันนี้มีกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ (18 มิ.ย. 2562)    อ่าน 810  ตอบ 0  
ถนนเส้นหลังอำเภอ (7 ก.ย. 2561)    อ่าน 217  ตอบ 0  
สถานที่รับซื้อของเก่า (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 229  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 216  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (29 พ.ค. 2559)    อ่าน 255  ตอบ 0  
 
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างตาข่ายเหล็กคลุมโรงกรองน้ำประปาหน้าที่ว่าการอำเภอลอง [ 21 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ 23 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 27 
ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว [ 22 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 24 
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยอ้อ [ 21 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว [ 19 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 28 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยอ้อ เรื่อง ชี้แจงการดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนจราจรแอสฟัลท์ [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 32 
ตอนที่ 1: ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 33 
ตอนที่ 2: SDGs ในทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง (Decade of Action) [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 26 
ตอนที่ 3: SDGs กับเยาวชน [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 29 
ตอนที่ 4: SDGs กับภาคธุรกิจ [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 30 
ตอนที่ 5: SDGs กับความหลากหลายทางเพศ [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 28 
ตอนที่ 6: SDGs กับเกษตรกร [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 26 
ตอนที่ 7: SDGs กับชีวิตคนเมือง [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 27 
ตอนที่ 8: SDGs กับอาหารริมทาง [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 37 
ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คศล. ถนนเทศบาล 5 [ 26 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 40 
 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1313  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว18  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1310  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กสว. มท 0820.2/ว1299 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
      
 
ทต.ทุ่งโฮ้ง [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ต้าผามอก ดำเนินการซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำตามจุดต่างๆ ในหมู่บ้าน [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังหงส์ ประกาศเทศบาลตำบลวังหงส์ เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์ ให้รองนายกเทศม [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังหงส์ ประกาศเทศบาลตำบลวังหงส์ เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์ ให้ปลัดเทศบาลป [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ร้องกวาง ข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.สอง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขัน เพ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
ทต.แม่ปาน ประชาสัมพันธ์ปราชญ์ชาวบ้านตำบลแม่ปาน [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.สอง ประกาศสำนักปุศุสัตว์อำเภอลอง [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 50 
ทต.ช่อแฮ ประกาศชื่อผู้ยื่นซองกสนเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยางฯ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ห้วยหม้าย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่เกิ๋ง ประชาสัมพันธ์สินค้าที่ผลิตจากศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายสินค้าตำบลแม่เกิ๋ง [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ห้วยหม้าย ประกาศผลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยขอน หมู่ที่ 11 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านปิน ประกาศจังหวัดแพร่ ฉบับที่ 41 ผู้เดินทางมาจาก 24 จังหวัด ต้องกักตัวในที่พักอาศัย [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านปิน ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลบ้านปิน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) 2 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.ทุ่งโฮ้ง กิจกรรมต้อนรับคณะตรวจงานตำรวจภูธรภาค 5 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เตาปูน คำสั่งจังหวัดแพร่ ในสถานการณ์โรคโควิด-19 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 30 
ทต.สอง ดำเนินการตรวจสอบเสียงตามสายที่ชำรุด [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.สอง ลงพื้นที่ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังหลวง [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังหลวง [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
  
วัดศรีดอนคำ
วัดดอนมูล
 
 
 
 
พร0023.5/ว280 การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.5/ว279 การดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.5/ว2730 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อ  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว2720 การเลือกกรรมการเงินทุนเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนเทศบาลภาคเหนือแทนตำแหน่งที  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว2719 การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการ  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว2718 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูงในการติดตามและปรเมินผลโครการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.2/ว2721 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติปรับโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อ  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.1/ว278 แจ้งเอกสารประกอบการประชุม เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีฯ  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว278 แจ้ง อปท.นำสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปใช้พัฒนาเด็กปฐมวัย  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.4/ว277 แจ้งเผยแพร่หนังสือ แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
  

 
 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (คลอรีน) เดือน มิถ [ 16 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธ [ 16 มิ.ย. 2564 ]ซื้อมาตรวัดน้ำประปา ขนาด 1/2 นิ้ว (4 หุน) โดยวิธีเ [ 14 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 14 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 14 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพา [ 14 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 14 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 14 มิ.ย. 2564 ]อาหารเสริม (นม) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธี [ 7 มิ.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบป [ 12 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรา [ 7 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบ่อบ [ 5 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบ่อบ [ 19 ก.พ. 2563 ]

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มี.ค. 2553
 
 
 
 
 
  ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของเทศบาลตำห้วยอ้อด้านใด
  การให้บริการน้ำประปา
  การให้บริการด้านการรับชำระเงินต่าง ๆ
  การให้บริการงานทะเบียนราษฎร
  การให้บริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
  การให้บริการรถบรรทุกน้ำ
  การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 091-553-9425
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10