หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยอ้อ
"เมืองน่าอยู่ อนุรักษ์วัฒนธรรม
นำพาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า"
วิสัยทัศน์ ทต.ห้วยอ้อ
นายวีระชัย เฮงษฎีกุล
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ
วัดศรีดอนคำ
อ.ลอง จ.แพร่
พระแม่จามเทวี
ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย
อนุสาวรีย์พระแม่จามเทวี
อ.ลอง จ.แพร่
ทต.ห้วยอ้อ เน้นสนับสนุนการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานสนการพัฒนา
เยาวชน
จากตำบลห้วยอ้อ
เทศบาลตำบล
ห้วยอ้อ
อ.ลอง จ.แพร่ 54150
1
2
3
4
5


คำขวัญประจำเทศบาลตำบลห้วยอ้อ : พระธาตุห้วยอ้อเป็นสง่า ไหว้สาพระเจ้าพร้าโต้ ถิ่นผ้าจกโบราณ สืบสานงานปี๋ใหม่เมือง ลือเลื่องเมืองวัฒนธรรม
 

 
ประชาสัมพันธ์แสดงความความคิดเห็นในการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศตำบลห้วยอ้อ  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ด้วย กกต.ประจำจังหวัดแพร่ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  ในวาระเริ่มแรกหลักจากกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมีผลใช้บังคับ  ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  ในการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  โดยให้เทศบาลตำบลห้วยอ้อ ได้จัดทำรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น          3 รูปแบบ

  บัดนี้  กกต.ประจำจังหวัดแพร่  ได้ประกาศให้ประชาชนผู้ในเขตเลือกตั้ง ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นหนังสือส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดแพร่ หรือส่งที่เทศบาลตำบลห้วยอ้อ ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
  ประชาชนสามารถดูประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ ได้ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน  เทศบาลตำบลห้วยอ้อ  และเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยอ้อ

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 16.39 น. โดย คุณ จิระเพรียว แสงแป้น

ผู้เข้าชม 44 ท่าน

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-581472
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10