หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 คำขวัญประจำเทศบาลตำบลห้วยอ้อ : พระธาตุห้วยอ้อเป็นสง่า ไหว้สาพระเจ้าพร้าโต้ ถิ่นผ้าจกโบราณ สืบสานงานปี๋ใหม่เมือง ลือเลื่องเมืองวัฒนธรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2   26 มิ.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ครึ่งปีแรก   26 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการขอรับบริการของเทศบาลตำบลห้วยอ้อประจำเดือน    27 พ.ค. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การกรอกแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   23 พ.ค. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น   12 ธ.ค. 2561 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกรอกแบบประเมินตามแบบ EIT   19 พ.ย. 2561 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561   14 พ.ย. 2561 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ครึ่งปีแรก   14 พ.ย. 2561 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561   9 พ.ย. 2561 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   9 พ.ย. 2561 63
  (1)     2      3      4      5