หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยอ้อ
"เมืองน่าอยู่ อนุรักษ์วัฒนธรรม
นำพาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า"
วิสัยทัศน์ ทต.ห้วยอ้อ
..........................
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ
วัดศรีดอนคำ
อ.ลอง จ.แพร่
พระแม่จามเทวี
ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย
อนุสาวรีย์พระแม่จามเทวี
อ.ลอง จ.แพร่
ทต.ห้วยอ้อ เน้นสนับสนุนการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานสนการพัฒนา
เยาวชน
จากตำบลห้วยอ้อ
เทศบาลตำบล
ห้วยอ้อ
อ.ลอง จ.แพร่ 54150
1
2
3
4
5


คำขวัญประจำเทศบาลตำบลห้วยอ้อ : พระธาตุห้วยอ้อเป็นสง่า ไหว้สาพระเจ้าพร้าโต้ ถิ่นผ้าจกโบราณ สืบสานงานปี๋ใหม่เมือง ลือเลื่องเมืองวัฒนธรรม
  พาณิชยกรรม/การบริการ
        เทศบาลตำบลห้วยอ้อ เป็นศูนย์กลางในการให้ บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาล และชุมชนที่อยู่ โดยรอบอำเภอลอง โดยเฉพาะทางด้านพาณิชยกรรม สถาบันทางการเงิน และสถานที่การค้าต่าง ๆ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการค้าขาย เป็นการค้า ประเภทจำหน่ายสินค้าอุปโภค –บริโภค มีตลาดซึ่ง เป็นของเอกชน เป็นตลาดศูนย์กลางสำหรับ การซื้อขายระหว่างตำบลต่าง ๆ มีร้านค้าปลีก และ ร้านค้าย่อย ตั้งแต่สองฟากถนนเทศบาล 1 และถนน ซอยในหมู่บ้าน ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตสองชั้น และอาคารไม้ มีร้านค้าของชำ เครื่องดื่ม อาหาร ร้านขายเสื้อ ผ้า ร้านบริการเสริมสวย ร้านขายอุปกรณ์ เครื่องยนต์ ร้านขายเหล็ก และร้านขายอุปกรณ์การ ไฟฟ้า เป็นต้น
 
 
 
  ทางเทศบาลลตำบลห้วยอ้อ มีศูนย์ อปพร.
ประจำสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยอ้อ โดยอำนวย
ความสะดวกให้กับประชาชนดังนี้
 
  รถบรรทุกน้ำ 2 คัน
  รถดับเพลิงอาคาร 1 คัน
  รถเคลื่อนที่เร็วกู้ภัย 1 คัน
  รถตรวจการ 1 คัน
  รถ อปพร. 1 คัน
  รถขยะ 1 คัน
  รถกระเช้า 1 คัน
 
 
การคมนาคมขนส่ง เทศบาลตำบลห้วยอ้อ มีทางหลวงแผ่นดินที่ใช้ใน การติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ และจังหวัดใกล้เคียง และภายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ จะเป็นถนนคอนกรีต และถนนลาดยาง ที่มีสภาพดีเป็นบางสาย และบางสายก็ต้อง ปรับปรุงแก้ไข การขนส่งภายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะใช้รถยนต์กระบะบรรทุก ส่วนตัว และรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเทศบาลตำบลห้วยอ้อ มีเส้นทางคมนาคมสายสำคัญ ดังนี้
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1023 (สายแพร่-ลอง) เป็นเส้น ทางสายหลัก โดยเชื่อมการคมนาคม ระหว่างอำเภอเมืองแพร่ กับอำเภอลอง และต่อเนื่องไปยัง อำเภอวังชิ้น และไปยังอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เทศบาลตำบลห้วยอ้อ มีถนนติดต่อ การคมนาคมเชื่อมระหว่างชุมชนเทศบาลตำบลบ้านปิน และอำเภอเมืองแพร่ ด้าน ทิศเหนือ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1100 เชื่อมกับถนนเทศบาล 1 เป็นถนนสาย หลักของเทศบาลตำบลห้วยอ้อ ไปยังทิศตะวันตก บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1023 ไปยังจังหวัดลำปาง สภาพถนนลาดยาง
ถนนที่เชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆ ภายในเทศบาล มีถนนสายหลัก คือถนนเทศบาล 1 เป็นถนนที่แยกจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1023 สภาพถนนคอนกรีต และ ค่อนข้างแคบในช่วงที่ผ่าน ศูนย์กลางของชุมชน และย่านพาณิชยกรรมมีรถเข้าออก เป็นจำนวนมาก ประกอบกับถนนคับแคบ และไม่สามารถจะขยายการจราจรได้อีก จึงทำให้การคมนาคมไม่ค่อยคล่องตัวเท่าที่ควร การคมนาคมในพื้นที่เขตเทศบาล มีถนนซอยแยกออกจากถนนสายหลัก และสายรอง ซึ่งส่วนใหญ่ถนนภายในชุมชน เทศบาลเป็นถนนคอนกรีต และมีบางเส้นยังเป็นถนนลาดยางอยู่ โดยมีถนนเทศบาล 2 และ 3 เป็นถนนสายรอง มีถนนเทศบาล 4 และ 5 เชื่อมระหว่างถนนสายหลัก และถนนสายรอง ถนนส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่ดี
 
 
 
แม่น้ำยม จะอยู่ทางทิศใต้ของเทศบาล ไหลผ่านบ้านดอนมูล หมู่ที่ 10 ใช้สูบขึ้นผลิตน้ำประปามาใช้ในเขตเทศบาล และใช้ในการเกษตร ส่วนมากจะสูบขึ้นใส่สวนส้มเขียวหวาน
 
ห้วยแม่ลาน จะอยู่ทางทิศตะวันออกของเทศบาล ไหลผ่านบ้านดอนมูล หมู่ที่ 10 ใช้ในการทำนาฤดูฝน และสูบขึ้น ใส่สวนส้มเขียวหวาน
 
ห้วยแม่กาง อยู่ทางทิศตะวันตกของเทศบาล ไหลผ่านบ้านดอนทราย หมู่ที่ 7 โดยใช้ทำการเกษตรตอนช่วงฤดูฝน และฤดูแล้งได้รับน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำแม่กาง
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : .......................
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10