หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยอ้อ
"เมืองน่าอยู่ อนุรักษ์วัฒนธรรม
นำพาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า"
วิสัยทัศน์ ทต.ห้วยอ้อ
นายวีระชัย เฮงษฎีกุล
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ
วัดศรีดอนคำ
อ.ลอง จ.แพร่
พระแม่จามเทวี
ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย
อนุสาวรีย์พระแม่จามเทวี
อ.ลอง จ.แพร่
ทต.ห้วยอ้อ เน้นสนับสนุนการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานสนการพัฒนา
เยาวชน
จากตำบลห้วยอ้อ
เทศบาลตำบล
ห้วยอ้อ
อ.ลอง จ.แพร่ 54150
1
2
3
4
5


คำขวัญประจำเทศบาลตำบลห้วยอ้อ : พระธาตุห้วยอ้อเป็นสง่า ไหว้สาพระเจ้าพร้าโต้ ถิ่นผ้าจกโบราณ สืบสานงานปี๋ใหม่เมือง ลือเลื่องเมืองวัฒนธรรม
  การไฟฟ้าในเทศบาล
         หน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้บริการด้าน กระแสไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลอง จังหวัดแพร่ ปัจจุบันการให้บริการแก่ประชาชนใน เขตเทศบาล ยังอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย งานนี้อยู่ และจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด 1,973 ครัวเรือน
 
 
 
 
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ มีผู้ใช้น้ำประปา 1,800 ครัวเรือน ส่วน ที่เหลือใช้น้ำบ่อน้ำตื้นและน้ำบาดาล มีกำลังการผลิต เพื่อการจ่ายใน เขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้วยอ้อ ดำเนินการโดยการประปา เทศบาล มีโรงสูบน้ำ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลปากกาง ผลิตน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์ เมตร/วัน ซึ่งกำลังการผลิตในปัจจุบันยังเพียงพอแก่ความ ต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล คาดว่าในอนาคตจะพัฒนา และขยายกำลังการผลิต และการให้บริการเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะรองรับ การขยายตัวของชุมชน  
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ใช้บริการด้านสื่อสาร ณ ที่ทำการ ไปรษณีย์ - โทรเลขที่บ้านนาหม้อ หมู่ที่ 6 ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบล ห้วยอ้อ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของชุมชนเทศบาล เพื่อให้บริการรับส่ง ข่าวสาร พัสดุ ไปรษณีย์ โทรเลขทั้งใน และต่างประเทศตลอดจน การบริการด้านการเงิน โดยรับฝาก และนำจ่ายทางธนาณัติ และตั๋ว แลกเงิน นอกจากมีที่ทำการไปรษณีย์ -โทรเลขแล้ว ประชาชนยังมี โทรศัพท์ใช้ในการติดต่อสื่อสาร แทบทุกหลังคาเรือน และมีโทรศัพท์ ตู้สาขาสาธารณะ รวมทั้งข่ายวิทยุสื่อ สารของที่ทำการปกครอง อำเภอลอง่ายวิทยุสถานีตำรวจภูธรอำเภอลอง ข่ายวิทยุสาธารณสุข อำเภอลอง และข่ายวิทยุของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาแพร่ เขต 2  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-581472
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10